Isover Muur Dossier

In een gemiddeld huis gaat ongeveer 30% van de warmte verloren via het dak. Je dak isoleren is dus de eerste belangrijke investering. Hoe je de isolatie aanpakt is afhankelijk van welk type dak je hebt: een spantendak of een gordingendak.

spantendak.png
gordingendak.png

 

Het klassieke spantendak is opgebouwd uit een houten gebinte waarbij de verticale spanten op de muurplaat rusten en versterkt worden door trekbalken bovenin en door verticale stutten aan de zijkanten. Bij nieuwbouw is de afstand tussen de spanten regelmatig. Bij oudere woningen is dit niet noodzakelijk zo.

 

De opbouw van een gordingendak bestaat uit zowel klassieke verticale kepers als zware, horizontale gordingen. Deze laatste bevinden zich op een vrij grote onderlinge afstand, wat naar isolatie toe extra mogelijkheden opent, maar tezelfdertijd een aparte aanpak vergt.

Renovatie

Voor een renovatie blijkt uit berekeningen dat je een U-waarde van 0,24 W/m²K bereikt met 6 centimeter Isoconfort 35 in combinatie met 12 centimeter via het perfect dak-systeem. Wie graag nóg beter doet, kan extra ophogen tot 24 centimeter.

 
tabel.png
 

Nieuwbouw

Het S-peil
 

De Vlaamse overheid heeft in januari 2018 het S-peil of schil-peil geïntroduceerd ter vervanging van het K-peil en de
netto-energiebehoefte.

Het S-peil bepaalt hoeveel energie de wooneenheid nodig heeft om de temperatuur van de woning op peil te houden. Hoe minder energie er nodig is en hoe efficiënter de vorm van het gebouw, hoe lager het S-peil.

De luchtdichtheid speelt een cruciale rol in het behalen van het S-peil. Daarnaast hebben factoren zoals isolatie, zon-
wering, grootte en oriëntatie van de vensters, type gebouw, vormefficiëntie en thermische massa ook een invloed.

 

Meer info »

 

 

s-peil.png

 

Een extern studiebureau heeft vastgesteld dat je voor een hellend dak in een nieuwbouwwoning de norm van S31 behaald met 22 centimeter Isoconfort 35 of 20 centimeter Isoconfort 32. Wie voor Isoconfort 32 opteert, kan dus 2 centimeter ruimte winnen. Hoe meer je investeert in dakisolatie, hoe meer speling je bovendien hebt op de andere parameters om aan de energie-eisen te voldoen.

Ten slotte is glaswolisolatie een langetermijninvestering. Zo bleek uit testen van Eurima dat minerale wol na 55 jaar in alle geteste gevallen nog dezelfde prestaties leverde als bij de plaatsing.

Download hier de Eurima-studie.

 
Een uitgewerkt voorbeeld

 

Een alleenstaande woning vormt de grootste uitdaging om een S-peil van 31 te bereiken, maar door aan verschillende parameters te sleutelen kan je er wel voor zorgen dat het S-peil wordt behaald. ISOVER deed testen met een referentiewoning uit 2015 van Thomas More en KU Leuven (Studies naar kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestaties van nieuwe residentiële gebouwen) en heeft onderzocht welke parameters je kan wijzigen om S31 te halen.

De vormefficiëntie van een woning met een hellend dak is hoger dan deze met een plat dak. Dus het S-peil van de basisuitvoering van een hellend dak is een heel stuk gunstiger.

pastoriewoning.jpg

Type alleenstaande woning met een hellend dak 

Klik hier voor het overzicht